Möt de pitchande företagen

 

Möt tio noggrant utvalda företag från hela Sverige – redo för investeringar och med hög tillväxtpotential. Bolagen representerar banbrytande innovationer främst inom hälsa, säkerhet och skoglig bioekonomi. Gemensamt är att deras tjänster och produkter bidrar till ökad livskvalitet och att lösa hållbarhetsutmaningar genom innovativa metoder, cirkulära lösningar och digital teknik. Samtliga företag har dessutom blivit professionellt utvärderade och kvalitetssäkrade.

Ta del av investeringsmöjligheter av hög kvalitet på A-match som äger rum den 7 maj i Aula Magna på Karlstads universitet.

     

Safety By Cilia har utvecklat ett patenterat överfallslarm som integrerats i smycken. Larmet är kopplat till en app som vid aktivering meddelar anhöriga och användare av appen vart du är och att du behöver hjälp. När larmet aktiveras startar också en automatisk ljudinspelning av vad som sker.
         

Cognes gör det möjligt att upptäcka demens tidigt via en app i mobiltelefonen. Den fungerar som ett screeningverktyg som genom maskininlärning och datorseende analyserar ansiktsdrag. Det är en kostnadseffektiv teknik som påskyndar diagnostisering, leder till snabbare vård och minskad belastning på sjukvårdsresurser.


Enaiblers är pionjärer inom AI-drivet mikroskopi. Deras plattform digitaliserar och analyserar mikroskopiska prover, vilket möjliggör kostnads- och arbetseffektiva arbetsflöden inom forskning, sjukdoms-monitorering och diagnostik. I en värld där nästan hälften av befolkningen saknar tillgång till detta medför tekniken helt nya möjligheter.

GI Lift utvecklar en metod för att återföra aska till skogen via luften, med hjälp av en elektrisk multikopter. Askans näring ökar skogens tillväxt med 20 procent och binder 20 procent mer koldioxid. Genom spridning via luften minskar användning av tunga maskiner som skadar träd och mark och försämrar kvalitén och värdet på råvaran.

Livsaptit vill stärka hälsan och livskvalitén för samhällets äldre med bra kost. Affärsidén bottnar i ett erbjudande om prenumeration av god och nyttig mat, tillagad i riktiga kök med levereras direkt till hemmet. Målet är att förlänga “guldåren” hemma, förskjuta inträdet i vården och därmed göra samhällsnytta.


LN2Tech har tagit fram en släckteknik för svårsläckta bränder. Den bygger på en unik kombination av flytande kväve och vatten vilket resulterar i en extrem kyla. Tekniken är hållbar, testad, vattenbesparande, unik och patenterad. Bolaget siktar mot att bli ett teknikföretag.
MediQueues nya lösning möjliggör en virtuell hantering av kön på akutmottagningar via en app. Genom att låta patienter själva ange anledning till besöket gör algoritmer en bedömning av ärendets prioritet och beräknar kötiden. Tekniken underlättar inte bara kösystemet utan sparar mycket tid åt personalen, närmare bestämt 30 minuter per patient.

Melker har lovordats för design och hållbarhet i sina kajaker. Genom användandet av naturfibrer i tillverkningen har de revolutionerat vattensporten. Med egen och effektiv tillverkning på hemmaplan, en ny modell för nordamerikanska marknaden och ett nytt material baserat på kork, är de redo att växa på den internationella marknaden.
       
PostTec-modulen är lösningen som minskar skador och återställningskostnader för påkörda trafikstolpar och fordon. Vid kollisioner ger den vika och därmed blir stolpe och fundament oskadda. Den är lätt att reparera och återställningstiden i trafikmiljön blir minimal. Modulen är tillverkad av åter-vunnet material och är patenterad i 14 länder.
      
The Wellgo Way har utvecklats av läkare och coacher. Det är ett framgångsrikt koncept för viktnedgång som kombinerar livsstilsförändring, utbildning, proaktiv coachning och moderna aptitreglerande läkemedel och är fritt från dieter. Konceptet används redan av hundratals klienter med mycket goda resultat.