Möt de pitchande företagen

 


Möt nio utvalda företag från Sverige och Norge – alla redo för investeringar och med hög tillväxtpotential. 
  
Bolagen representerar banbrytande innovationer inom branscher som bioekonomi, energi och handel. Gemensamt är att de bidrar till att lösa hållbarhetsutmaningar med hjälp av innovativa metoder, cirkulära lösningar och digital teknik. Alla företag har blivit professionellt utvärderade och kvalitetssäkrade och visar stor marknadspotential.  
  
Ta del av investeringsmöjligheter av hög kvalitet på A-match som äger rum den 30 maj på Nöjesfabriken i Karlstad. 

   
  

CellOfibers har utvecklat ett skogsbaserat material som ska ersätta EPS-plaster som idag finns världen över. Materialet återvinns som papper i kartongreturen. Det har en enorm potential att minska mängden microplaster på land, i hav, hos djur och bidra till en hållbar framtid för vår planet. 

 
 

Fernandi Innovation har utvecklat en patenterad förpackningslösning med potential att ersätta plast och metallförpackningar inom livsmedelsindustrin. Förpackningarna passar torra, feta och frysta livsmedel. Den är till 97 procent biobaserad, minskar mängden förpackningsmaterial, minimerar överföring av mikroplaster till maten och minskar klimatavtrycket.   

    
     


Johannas möjliggör produktion av godare, nyttigare, vackrare, och hållbarare mat, till ett vettigt pris. De har utvecklat ett kretsloppsystem för lokal matproduktion av fisk, grönsaker och insekter, fritt från miljöförstörande utsläpp. Anläggningarna säljs nyckelfärdiga och möjliggör framtidens hållbara matproduktion. 

MicroDri utvecklar framtidens teknik för virkestorkning. Genom att kombinera trävetenskap med banbrytande mikrovågsteknik kan sågverk erbjudas en hållbar, digitaliserad och elektrifierad lösning. Tekniken ökar effektiviteten och höjer värdet på virket samtidigt som energiförbrukningen och koldioxidutsläppen minskar.

     
        
 

Norse Biotech använder björkbark för att utvinna biomaterialet betulin. Det används främst till kosmetika, men användning till läkemedel och ersättning av kemikalier utforskas. Norse Biotech siktar mot att bli en industriell och global leverantör av betulin och är nu redo att ta produktionen från kilo till ton.

        

PlayD8 är en spelifierad marknadsplats där barn på ett lekfullt och säkert sätt kan sälja och köpa leksaker av varandra. Det skapar glädje och gör en positiv inverkan på miljön som årligen belastas av ökad leksaksproduktion. PlayD8 ökar omsättningen av begagnade leksaker, minskar klimatpåverkan och ger barn en känsla för entreprenörskap. 

 

     
 

3rd Floor Savings vill revolutionera företags inköpsdata. Genom SavingsTracker, som är en applikation i form av en plug-and play-produkt, möjliggör de riktigt smarta och enkla prisanalyser och besparingsprojekt som garanterar god leveransprecision och knyter an till inköpens klimatpåverkan. Det är helt enkelt en framtidslösning för vinstdrivande och hållbara inköp. 

     


Visibla utvecklar ett nytt sätt för verkstadsföretag att handla med material. Det är ett digitalt och användarvänligt system som gör att säljare kan sälja material de inte längre behöver och köpare kan köpa billigare material och få snabbare leverans. Det minskar spill och lagerbildning, ökar cirkulariteten och stärker konkurrenskraften. 

     
                 
 

Vividye har tagit fram ett borttagbart textiltryck som gör det möjligt att återanvända och återvinna mer av den textil som finns på marknaden idag. Eftersom textilindustrin står för tio procent av växthusgasutsläppen är intresset stort för nya tekniker för att möjliggöra cirkulära flöden.