Möt de pitchande företagen

 Möt nio utvalda företag från Norge och Sverige – alla redo för investeringar och med hög tillväxtpotential.
Bolagen representerar banbrytande innovationer inom branscher som skoglig bioekonomi, energi och digital hälsa.
Gemensamt är att de bidrar till att lösa hållbarhetsutmaningar med hjälp av innovativa metoder och digital teknik.
Alla företag har blivit professionellt utvärderade och kvalitetssäkrade och visar stor marknadspotential. 


Ta del av investeringsmöjligheter av hög kvalitet från A-match som ägde rum den 23 november på Nöjesfabriken i Karlstad.

   

  


Avanto Care samlar in, visualiserar och analyserar data från både välfärdsteknik och system. Detta möjliggör att vårdgivare kan följa resultatet av sina insatser, utvärdera utfall och sätta in proaktiva insatser. Resultatet blir en mer individanpassad och mänsklig omsorg som sparar resurser och pengar, i en tid av allt större framtida vård- och omsorgsbehov.

          


Eduqi är en digital prenumerations-plattform som erbjuder preventiva och innovativa hälsolösningar för att sänka den ökande stressproblematiken på företag och organisationer. Genom AI och mikrovanor skapar de hållbara och långsiktiga livsstilsförändringar till nytta för individ, företag och samhälle.

    
           


Haawk.ai erbjuder högteknologiska robotkamerasystem kopplat till drönare som bland annat kan inspektera luftburna kraftnät med hög precision. Tekniken har utvecklats för att fånga högupplösta bilder från snabbt rörliga objekt, exempelvis drönare. Haawk.ai´s lösning möjliggör grönare, säkrare, effektivare och mer exakta inspektioner.

        

     

Habbie är en plattformsoberoende digital lösning för att öka motivation, efterlevnad och egenmakt i habilitering, rehabilitering och förebyggande träning. Tjänsten gör att personalresurser kan läggas där de verkligen behövs inom vården och är framtagen i nära samarbete med användare och kommunal verksamhet.

     
            
 

Nocoli har tagit fram en forskningsbaserad sensorteknik som detekterar vattenbaserade bakterier i realtid. Bristen på snabba analysmetoder för bakterier i vatten orsakar att miljontals människor varje år blir sjuka av kontaminerat vatten. Nocoli löser detta på ett effektivt sätt.

   

Numa guidar dig tiden inför och efter din förlossning genom en kostnadsfri app, digitala hälsoprogram för första tidens återhämtning och videomöte med erfarna barnmorskor. Tjänsten fokuserar på att göra evidensbaserad information tillgänglig för alla och är skapad av barnmorskor, läkare och specialister inom kvinnohälsa.

         
          
 

Reselo har utvecklat en process som gör ett fullgott, hållbart och kostnadseffektivt gummi av restprodukter från skogsindustrin. Gummit kan revolutionera industrin för gummitillverkning och skapa nya intäktsströmmar för skogsindustrin.

                 

Swinga är nästa generations delningsekonomitjänst som gör det enkelt och tryggt att låna verktyg, fritidsprylar och mycket mer av varandra i grannskapet samt hyra från lokala företag. Med tjänsten kan lokala små- och medelstora företag enkelt ställa om till en modern, hållbar och mer lönsam affärsmodell.

                  

Vinden har skapat en digital helhetslösning för självförvaring. De hämtar, förvarar och lämnar tillbaka dina saker som annars brukar förvaras på vinden eller källaren. Resultatet blir att mer boyta skapas för människor i växande städer.