Möt de pitchande företagen

 

Möt tio utvalda företag från Island, Norge och Sverige - alla redo för investeringar med hög tillväxtpotential. Företagen kommer ifrån branscher inom skoglig bioekonomi, sport och digital hälsa och representerar banbrytande innovationer som löser framtidens hållbarhets- och digitaliseringsutmaningar. Alla företag har blivit professionellt utvärderade och kvalitetssäkrade och de visar en hög och skalbar marknadspotential. Möt investeringsmöjligheter av hög kvalitet.

Välkomna till A-match Play!

              

Business Board är marknadens första digitala affärssystem anpassat för idrottslig verksamhet, där du kan hålla koll på bokningar, medlemsstatistik, redovisning och nyckeltal. I ett första skede är plattformen anpassad för golfklubbars verksamhet.

          

DIRI är modern riskhantering, som hjälper medarbetare och arbetsgivare inom byggbranschen och industrin att skydda sig mot risker. DIRIs unika digitala system ger rätt skyddsinformation till rätt person, vid rätt tidpunkt och räddar liv – direkt i mobilen!

           


Fibu har utvecklat ett biobaserat skum från träfibrer som är ett perfekt material för skyddande förpackningar och dämpningsapplikationer. Produkten kan bidra till en betydande minskning engångsplast i haven.

             


Flow vill förbättra vårt mentala välbefinnande globalt och förebygga stress och utbrändhet med hjälp av integrerande teknik och VR. Flow erbjuder proaktiva organisationer och strategiska partners tillgång till de bevisade fördelarna med meditation och natur.

     
                    
 


Navari utvecklar ett mjukvarubaserat navigationsverktyg för titthålskirurgi på levern med syftet att förbättra visualiseringen vid borttagning av cancertumörer. Produkten skapar värde för både kirurger, sjukhus och patienter då den kraftigt förenklar kirurgiprocessen, leder till stora kostnadsbesparingar samt ökar precisionen under ingreppet.

         


Oculaudio utvecklar en nyskapande hörapparat som ger en avsevärt bättre hörselupplevelse för användaren. Detta genom att kombinera modern glasögondesign och toppmoderna teknologier från fyra olika industrier. Företagets vision är att göra god hörsel möjlig, okomplicerad och lättillgänglig för alla med måttligt nedsatt hörsel.

       
      


PhysAct vill via en skalbar digital tjänst erbjuda patienten fysisk aktivitet och teoretisk kunskap med dagligt stöd av en personlig fysioterapeut. Forskning visar att fysisk aktivitet har samma effekt som antidepressiva läkemedel.

 
           
 

Taigatech har utvecklat en unik teknik som gör stockar spårbara med hjälp av artificiell intelligens. Produkten möjliggör digitalisering av värdekedjan och leder till ökat och bättre resursutnyttjande av råvaran.

     
     
 

Tubesprout  är ett patenterat såddrör som effektiviserar arbetet kring uppdrivning, transport och plantering av ny skog. Röret är biologiskt nedbrytbart och ger även ett effektivt skydd mot angrepp från snytbaggen.

          

Zimify Group bildades med visionen att göra stora samhällsförändringar genom enkla, digitala ed-tech-lösningar. Med plattformarna Zimify och Zappy jobbar de aktivt med frågor som berör utanförskap, psykisk ohälsa och alla barns rätt till stöd i skolan.